Categories
софтуер

Mozilla’s 7

Страхотна новина, продуктите на Mozilla, браузър (Firefox) и четец на електронна поща (Thunderbird) преминаха към публична версия 7.
За повече информация, посетете официалните им страници в интернет съответно на адреси:

http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/

firefox-7a firefox-7b thunderbird-7a

By Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки