Стартира сайта на клуба по състезателно програмиране към Център по информатика и технически науки на Бургаският свободен университет. Всеки който се чувства съпричастен с тази инициатива може да се регистрира на този сайт: http://dev.bfu.bg

Published by Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки

One reply on “Kлуб по състезателно програмиране”

Comments are closed.