Categories
програмиране софтуер

Embarcadero RAD Studio 2010

Излезе първото ревю на интегрираната програмна среда RAD Studio 2010, което включва над 120 подобрения на средата. Предназначени да подобрят опита и продуктивността на разработчиците. Научете повече за новостите които включват:

  • IDE Insight – времеспестяващ инструмент за лесно намиране на файлове, компоненти и настройки използвайки прости условия за критерия на търсене;
  • Code Formatter – за имплементация на стилове и форматиране на кода с минилани усилия;
  • Class Explorer – за конфигуруемо йерерхично представяне на класовете на библиотеките в проекта и позволява бърза навигация до декларациите и имплементацията, също налично и за C++Builder;
  • Data Visualizers – прави дебъгването по-лесно, като показва визуално представяне на данните в формите;
  • Debugger Thread Control – за изолиране на отделните нишки на приложението по време на дебъгване за проследяване на проблемите по-бързо.

By Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки