Тренировка на АТП “6 задачи за 60 минути”

На 20.10.2012 г. в Академията за таланти по програмиране за ученици от 4 до 8 клас към Бургаски свободен университет се проведе тренировка “6 задачи за 60 минути”. Учениците в академията имаха 60 минути да решат 6 задачи по програмиране, като използват езика C++. Класирането на учениците в двете групи е достъпно в интернет на следния адрес: за Група 1 и за Група 2.

Условия на задачите можете да изтеглите от тук [PDF формат]

Учениците имат и домашна работа, условия на задачите за домашна работа [PDF формат] можете да изтеглите тук.

Published by Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки

One reply on “Тренировка на АТП “6 задачи за 60 минути””

Comments are closed.