Categories
Microsoft програмиране софтуер

Какво е MSDNAA ?

Microsoft Developers Network Academic Alliance (MSDNAA) е годишна абонаментна програма на Microsoft, която дава възможност на преподаватели и студенти да получат безплатно софтуер на Microsoft при условие, че факултетът или университетът, в който работят/учат е член на MSDNAA. Основната цел на програмата е подпомагане на университетите в обучението на висококвалифицирани компютърни специалисти.

Не се разрешава използването на софтуера за бизнес цели, т.е. за дейности от личен или бизнес характер, които не са свързани с тестването и разработването на софтуерни приложения.

By Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки

One reply on “Какво е MSDNAA ?”

Имам едно запитване, в упътването за регистрацията, никъде не е посочен линк. Къде трябва да вляза за регистрацията, както е описано в Упътването на сайта на БСУ ?

Comments are closed.