Categories
бсу

Какво е това метод на разполовяването ?

Получих следния въпрос:

Какво е това метод на разполовяването ?

За да обясня метода прилагам прикачена картинка, с примерна задача, която се решава с помощта му.

Снимката предоставя обяснения и инструкции относно това как да решим задачата и онагледява метода на разполовяването.

P.S. Решението на задачата не е пълно, само е започнато.

Метод на разполовяването

By Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки

One reply on “Какво е това метод на разполовяването ?”

Падна ми се същата задача за курсова работа по програмиране , благодаря за указанията много ми помогнаха 🙂

Comments are closed.