Categories
бсу

Информационна среща в СУ “Епископ Константин Преславски”

На 1.3.2022 се проведе информационна среща в СУ “Епископ Константин Преславски”, където доц. д-р Димитър Минчев представи на учениците от 12 клас специалносите в Бургаски свободен университет и възможностите за кандидатсване.

By Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки