Categories
софтуер

Инсталиране на Ubuntu 9.04 на Microsoft Virtual PC 2007

Ubuntu Linux
Ubuntu Linux

Инсталацията по подразбиране на Ubuntu не протича нормално при опит да се използва виртуална машина и зависва по някое време. Решението е следното:

  • Заредете Ubuntu 9.04;
  • На първия екран за избор на език изберете [English];
  • Натиснете [F4] и изберете опцията [Safe Graphics];
  • Натиснете [F6], но не избирайте опция, а вместо това натиснете [Esc], това ще позволи да видите командния ред.  Заменете текста “quiet splash –” с “vga=791 noreplace-paravirt”;
  • Написнете [Enter] за да започнете инсталацията.

By Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки

One reply on “Инсталиране на Ubuntu 9.04 на Microsoft Virtual PC 2007”

Comments are closed.