На 23.04.2015 от 17:00 до 19:00 часа в лаборатория 113 на БСУ се проведе вътрешно-университетски турнир по програмиране, имащ за цел селекция на отбор(и) от студени, които да участват в “Републиканската студентска олимпиада по програмиране” XXVII, която тази година ще проведе на 08-10 май 2015 в Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Благоевград. Класирането от турнира е налично в тренировъчната система SPOJ на “Клуба по сътезателно програмирне” на БСУ, в Интернет на адрес: http://dev.bfu.bg/spoj/board.pl?contest_id=40

Published by Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки