Подготовката за XXXI Републиканска олимпиада по програмиране и ученическото състезание по програмиране CODE@BURGAS вървят с пълна сила.

Published by Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки