Вижте видео представянето на проекта ROBO-FABRIC,
моля споделяйте и дайте поне един глас за нас в Youtube.

Published by Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки