Стартира втори етап на обучението по националната програма „Обучение за ИТ кариера“ на Министерството на образованието и науката за придобиване на професията „Приложен програмист“. доц. д-р Димитър Минчев от Бургаски свободен унисерситет е лектор в Професионална гимназия по икономика „проф. д-р Димитър Табаков“, гр. Сливен, към обучителния център Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ Бургас. Повече информация за проект „Професия приложен програмист“ е налична на сайта на Фондация „Софтуерен университет“ в Интернет на адрес: http://softuni.foundation/projects/applied-software-developer-profession/.

Всички материали за групата от Сливен ще бъдат публикувани за свободно изтегляне в Интернет на адрес: https://github.com/dimitarminchev/ITCareer

Автор: Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки