Стартира четвърти етап по националната програма „Обучение за ИТ кариера“ на Министерството на образованието и науката за придобиване на професията „Приложен програмист“. Обучението по модул „Увод в алгоритми и структири данни“ за над 50 ученика от Варна, Сливен, Хасково и Ямбол се провежда в периода от 30.06 до 07.07.2018 г. в колежа по туризъм към университет „проф.д-р Асен Златаров“ Бургас.

Всички материали ще бъдат публикувани за свободно изтегляне в Интернет на адрес: https://github.com/dimitarminchev/ITCareer

Автор: Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки