В БСУ с финансовата подкрепа на IBA Group Bulgaria бе изцяло реновирана Linux компютърна лаборатория 6. Залата ще се използва за провеждане на занятия по дисциплините „UNIX операционни системи“, „Операционни системи“, „Компютърни мрежи и комуникации“, както и за регулярните сбирки на „Клуб по състезателно програмиране“. Допълнително в същата зала фирмата ще организира безплатен за студентите на БСУ курс „Системно програмиране под Linux“ с възможност за работа на най-добре представилите се обучаеми. От свое име и от името на БСУ, поднасям огромна благодарност на дарителя.

Автор: Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки