Роботите навлизат поетапно в ежедневието ни, като предизвикват широк обществен интерес. В интервю за вестник „Черноморски Фар“ представих кратка информация за роботите и тяхното предстоящо развитие. Пълният текст на статията вижте в бр. 170 /7565/ от 1-3 септември 2017 или четете онлайн.

Автор: Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки