Излезе от печат актуализираното „Ръководство по програмиране на базата на езика C++“  предназначено за семинарни упражнения по дисциплината програмиране изучавана в специалностите от техническия център на Бургаският Свободен Университет.

Автор: Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки