Книги

Академия за таланти по програмиране

Академия за таланти по програмиране
Книгата формулира минимално необходимия фундамент от знания за старт в професията програмист. Материала включва главите: програмиране, обектно-ориентирано програмиране, структури от данни и визуално програмиране. Представени са и възможностите за разработка на настолни и мобилни приложения посредством Microsoft технологиите.

Автор: Димитър Минчев, 2017
ISBN: 978-619-7181-34-0


Методи и алгоритми за дистанционно наблюдение на земната повърхност

Методи и алгоритми за дистанционно наблюдение на земната повърхност
Монографията “Методи и алгоритми за дистанционно наблюдение на земната повърхност” разлежда технологията сателитна интерферометрия като инструмент за мониторинг на земната повърхност.

Автор: Димитър Минчев, 2016
ISBN: 978-619-7181-24-1


Ръководство по програмиране на базата на езика C++

Ръководство по програмиране на базата на езика C++
Разширено и допълнено издание, предназначено за семинарни упражнения по програмиране в Бургаския свободен университет, както и за всички, които имат интереси в областта на програмирането.

Колектив: Димитър Минчев, Веселина Жечева, 2016
ISBN: 978-619-7181-21-0


Практическо ръководство по тримерен печат

Практическо ръководство по тримерен печат“Практическо ръководство по тримерен печат” е учебно пособие, въвеждащо в тримерните технологии и печат. Помагалото е разделено на две части: хардуер и неговото асемблиране, програмно осигуряване и фина настройка.

Колектив: Димитър Минчев, Пенка Георгиева, Атанас Димитров, 2015
ISBN 978-619-7126-17-4


Microsoft Small Basic. Въведение в програмирането

Microsoft Small Basic. Въведение в програмиранетоАвторски и оригинален превод от Английски език на ръководството по програмиране на “Small Basic” на компанията Microsoft.

Колектив: Димитър Минчев, Мариан Панков, 2015
ISBN 978-619-7126-03-7
download


Разработване на мобилни приложения за Windows Phone 7.5

Разработване на мобилни приложения за Windows Phone 7.5Авторски и оригинален превод на синята книга на автора Rob Miles, озаглавена “Windows Phone Programming in C#” предназначена за разработване на мобилни приложения за платформа Windows Phone версия 7.5.
Колектив: Димитър Минчев, Галина Величкова, Стефани Николова, Бианка Оливейра. 2014.
download


Жълта книга по C#

Жълта книга по C#“Жълта книга по C#” е българско издание на ръководство по програмиране базирано на езика C#, авторски и оригинален превод от Англиски език на книгата “Yellow Book” на Rob Miles от University of Hill UK.

Автор: Димитър Минчев, 2013
ISBN: 978-954-9925-84-5
download


Практикум по интернет приложения

Практикум по интернет приложенияРъководството е предназначено за студентите първи курс от Центъра по информатика и технически науки на Бургаски Свободен Университет изучаващи дисциплината “Практикум по интернет приложения”.

Автор: Димитър Минчев, 2011
ISBN: 978-954-9370-82-9
download


English for Special Purposes

English for Special Purposes
Учебно пособие за обезпечаване на учебния процес по Английски език посредством създаване и реализиране на електронен курс English for Special Purposes (ESP) в областта на техническите науки.

Колектив: Димитър Минчев, Димитър Бинев, 2009
download


Ръководство по програмиране на базата на езика C++

Ръководство по програмиране на базата на езика C++
Ръководството е предназначено за семинарни упражнения по програмиране в Бургаския свободен университет, както и за всички, които имат интереси в областта на програмирането.

Колектив: Димитър Минчев, Веселина Жечева, 2009
ISBN: 978-954-9925-19-7

Leave a Reply