Още за проекта BFU-ROVER  можете да прочетете в списание „Българска Наука“ брой 68 със статия на гл. ас. д-р Димитър Минчев на тема „BFU-ROVER THE BURGAS FREE UNIVERSITY NASA SPACE APPS CHALLENGE 2014 PROJECT“. Вижте целия материал на стр.19-23, безплатно в Интернет на адреса на списанието БГНАУКА.

Автор: Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки