За мен

Димитър Минчев е университетски преподавател в Център по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. Инициатор и ръководител на Академията за таланти по програмиране, уникална и единствена по рода си школа по програмиране за ученици в град Бургас. Създател на Школа по роботика в БСУ. Организира най-голямото съревнование за разработка на настолни и мобилни приложения на морето ХАКАТОН @ БСУ.

Образователно квалификационни степени “Бакалавър”, „Магистър“ и “Доктор” по специалност “информатика” получава съответно: през 2003 от Бургаски свободен университет, през 2007 от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” и през 2012 от Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките.

Области на научни интереси: Компютърни науки, архитектури и мрежи, цифрова обработка на сигнали.

Членство в научни организаци: Съюз на математиците в България, Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Дружество по информатика и компютърни науки.

За контакти

Служебен: тел. +359 56 900 477 и e-mail: mitko@bfu.bg
Личен: моб. +359 899 148 872 и e-mail: dimitar.minchev@gmail.com

Leave a Reply