Информация

Димитър Минчев е университетски преподавател към Център по информатика и технически науки при Бургаски свободен университет (БСУ). Създава уникалните Академията за таланти по програмиране и Школа по роботика за ученици от Бургас. Подготвя студенти за Републиканската студентска олимпиада по програмиране в Клуб по състезателно програмиране. Организира най-голямото съревнование за разработка на настолни и мобилни приложения на морето ХАКАТОН @ БСУ. Участва в националната програма Обучение за ИТ кариера на Министерството на образованието и науката (МОН). Инициира ученическото състезание по програмиране CODE@BURGAS.

Образователно квалификационни степени: “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор” по специалност “Информатика и компютърни науки” получава съответно: през 2003 от Бургаски свободен университет, през 2007 от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” и през 2012 от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на Българската академия на науките (БАН).

Области на научни интереси: Компютърни науки, архитектури и мрежи, цифрова обработка на сигнали.

Членство в научни организации: Съюз на математиците в България (СМБ), Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Дружество по информатика и компютърни науки.

За контакти

Служебен: тел. +359 56 900 477 и e-mail: mitko@bfu.bg
Личен: моб. +359 899 148 872 и e-mail: dimitar.minchev@gmail.com

Leave a Reply