Треноровки на Академията за таланти по програмиране

дата тренировка условия решения описания класиране
20.10.2012 6 задачи за 60 минути група 1 група 2
20.10.2012 домашна работа – 3 задачи двете групи
27.10.2012 3 задачи за 60 минути група 1 група 2
03.11.2012 7 задачи за 90 минути група 1 група 2
01.12.2012 4 задачи за 90 минути група 1 група 2
15.12.2012 7 задачи за 180 минути група 1 група 2

Published by Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки