Categories
бсу програмиране софтуер

Треноровки на Академията за таланти по програмиране

дата тренировка условия решения описания
20.10.2012 6 задачи за 60 минути
20.10.2012 домашна работа – 3 задачи
27.10.2012 3 задачи за 60 минути
03.11.2012 7 задачи за 90 минути
01.12.2012 4 задачи за 90 минути
15.12.2012 7 задачи за 180 минути

By Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки