На 25 май 2013 се проведе тренировка върху динамични структури. Учениците имаха 3 задачи и време за решаване от 120 минути. Класиране на първа и втора група е достъпно в състезателната система на АТП. Условия и решения на задачите можете да изтеглите от тук: (A) Естествени числа, (B) Аритметична прогресия и (C) Разделяне на четни и нечетни. Генератор написан на езика C++ за тестови примери за задачи A и C е наличен тук: test_genrator.

Published by Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки