Стартираха 2 нови web проекта

Два нови web проекта, бяха пуснати през изминалия месец.

  • Сайта на лабораторията за космически изследвания на Бургаски свободен университет към Европейската агенция за космически изследвания;
  • Сайта на хостела на Бургаски свободен университет.

За повече информация посетете сайтовете на адрес:

  • http://esa.bfu.bg
  • http://hostel.bfu.bg

Published by Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки