Сертификати „Курс по интелектуална собственост“ и „Курс по предприемачество“

сертификат

На 20.02.2010 година се връчиха сертификати на успешно завършилите „Курс по интелектуална собственост“ и „Курс по предприемачество“, организирани от „Високотехнологичен бизнес инкубатор – Бургас“. Курсовете са част от изпълнението на проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СРЕД ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ” финансиран от Фонд България /USAID и German Marshall Fund/.

За повече информация: http://www.htbi.org

Автор: Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки