Студентите Михаил Панайотов, Ралица Челебиева и Зорница Трендафилова от специалност „Информатика“ в БСУ по дисциплината CS431 „Дизайн на потребителски интерфейс“ публикуваха успешно първите си приложения в Microsoft Store за Windows 8. Нека да ги поздравим и да им пожелаем успех на пазара на приложения.

.

Автор: Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки