Новата и обновена версия на електронните услуги на Бургаски свободен университет е вече достъпна в Интернет на адрес: https://e-services.bfu.bg

Published by Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки