Categories
бсу

Как се прави студентска научна разработка ?

Кратко ръководство за студентите от Бургаски Свободен Университет подпомагащо ги при писането на студентска научна разработка. Изтеглете инструкциите за  Как се прави студентска научна разработка

By Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки