Как се прави студентска научна разработка ?

Кратко ръководство за студентите от Бургаски Свободен Университет подпомагащо ги при писането на студентска научна разработка. Изтеглете инструкциите за  Как се прави студентска научна разработка

Published by Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки