Безплатна книга от Телерик предназначена за разработчици съдържаща новостите в .NET през 2015 озаглавена „The Developer’s Guide to the New .NET“ можете да изтеглите тук.

Автор: Димитър Минчев

Доктор по информатика и компютърни науки